• Canada dập tắt hi vọng của EU

    Canada dập tắt hi vọng của EU

    (NLĐO)- Canada đã rút khỏi đàm phán với EU với tuyên bố rằng Hiệp định Kinh tế và Thương mại Toàn diện EU-Canada (CETA) là “bất khả thi” và EU “không đủ năng lực”.

    10/22/2016 10:55:01 AM