• Phân khúc nào sẽ dẫn dắt thị trường tới đây?

    Phân khúc nào sẽ dẫn dắt thị trường tới đây?

    Nhiều ý kiến dự báo sau cơn khủng hoảng toàn diện về kinh tế - xã hội mang tính toàn cầu bởi đại dịch Covid-19, thị trường bất động sản sẽ nhanh chóng phục hồi, bắt đầu từ phân khúc nhà ở trên dưới 2 tỷ đồng nhắm đến nhu cầu ở thực.

    10/14/2021 7:59:02 AM