• Mường Cang làm nông thôn mới

    Mường Cang làm nông thôn mới

    Cây cầu ở bản Nà Chẳm khang trang nối hai bờ suối Họng Lọng như một minh chứng cho sự đoàn kết một lòng và sự thành công trong công tác dân vận ở Mường Cang

    1/21/2018 5:08:00 AM