28/10/2020 17:20

Cà Mau quyết tâm thực hiện thành công 3 khâu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ mới

(NLĐO) - Chiều 28-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau đã bế mạc thành công tốt đẹp. Các đại biểu đã thông qua Nghị quyết của Đại hội, nêu rõ mục tiêu hành động trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ tới, Cà Mau đặt mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy đoàn kết, dân chủ, đồng thuận trong nhân dân; tiếp tục khơi dậy sức sáng tạo, ý chí và khát vọng phát triển. Khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư; không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; chú trọng phát triển kinh tế biển; thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, hướng đến tăng trưởng xanh.

Đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Bảo đảm quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại; xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững.

Cà Mau quyết tâm thực hiện thành công 3 khâu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ mới - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (nhiệm kỳ 2020-2025) phát biểu bế mạc đại hội (Ảnh: Thanh Minh)

Nghị quyết của Đại hội đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới. Các khâu đột phá chiến lượt cụ thể là: Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, triển khai thực hiện các giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Trọng tâm là tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh; tập trung đào tạo nguồn nhân lực nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tính kế thừa, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiệu quả, trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đi trước một bước, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung đầu tư phát triển rõ nét các đô thị động lực: TP Cà Mau, Sông Đốc, Năm Căn. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, ưu tiên mời gọi các nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực tài chính mạnh đầu tư vào các ngành, lĩnh vực tỉnh có tiềm năng, lợi thế để tạo sự đột phá trong phát triển.

Cà Mau quyết tâm thực hiện thành công 3 khâu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ mới - Ảnh 2.

Đoàn Chủ tịch Đại hội (Ảnh: Thanh Minh)

Phát biểu bế mạc đại hội, ông Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (nhiệm kỳ 2020-2025) - thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng hứa với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của Đảng bộ tỉnh, nỗ lực hết mình để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã thông qua.

Cà Mau quyết tâm thực hiện thành công 3 khâu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ mới - Ảnh 3.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau khóa mới (Ảnh: Thanh Minh)

Cà Mau quyết tâm thực hiện thành công 3 khâu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ mới - Ảnh 4.

Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 (Ảnh: Thanh Minh)

Cà Mau quyết tâm thực hiện thành công 3 khâu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ mới - Ảnh 5.

Ra mắt Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 (Ảnh: Thanh Minh)

Cà Mau quyết tâm thực hiện thành công 3 khâu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ mới - Ảnh 6.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (Ảnh: Thanh Minh)

"Trước mắt, hoàn chỉnh và ban hành Chương trình hành động mà đại hội đã thảo luận, cho ý kiến; xây dựng các chương trình, đề án để thực hiện nghị quyết, nhất là cho 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời tiến hành phân công nhiệm vụ từng đồng chí thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ theo phương án nhân sự được thông qua đại hội. Để hoàn thành trọng trách của mình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, ý kiến góp ý và sự ủng hộ các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Chúng tôi chân thành cảm ơn và đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Tỉnh ủy khóa 15, chúng tôi sẽ kế thừa kinh nghiệm quý báu của nhiệm kỳ qua, tiếp tục phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, các nguyên tắc, quy định của Đảng; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đoàn kết thống nhất ý chí và hành động, thật sự trong sạch, vững mạnh.

Là đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chúng tôi sẽ mang đầy đủ ý kiến của Đảng bộ, quân và nhân dân trong tỉnh để phán ánh, đóng góp ý kiến thiết thực vào các công việc của Đại hội. Chúng tôi tích cực tham gia vào các hoạt động tại Đại hội, góp phần vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; đồng thời sẽ tiếp thu đầy đủ nội dung của Đại hội để triển khai và báo cáo kết quả Đại hội lần thứ 13 của Đảng với Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà", ông Hải nói.

Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025

Về kinh tế:

- Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) giai đoạn 2021 - 2025 bình quân tăng 6,5 - 7%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 77 triệu đồng (tương đương 3.320 USD).

- Cơ cấu kinh tế: Ngư, nông, lâm nghiệp chiếm 28,7%; công nghiệp, xây dựng chiếm 35%; dịch vụ chiếm 32,5%; thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 3,8%.

- Tổng vốn đầu tư xã hội bình quân hàng năm giai đoạn 2021 - 2025 chiếm 30 – 32% GRDP.

- Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 6,5%/năm.

- Tỷ lệ đô thị hóa đạt 31%.

Về văn hóa - xã hội:

- Tỷ lệ lao động khu vực ngư, nông, lâm nghiệp giảm còn 40%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60% trở lên, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 27% trở lên.

- Giải quyết việc làm bình quân giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 40.000 người/năm.

- Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều (theo chuẩn mới) hàng năm giảm 0,5%, đến cuối nhiệm kỳ còn không quá 1%.

- Số giường bệnh/vạn dân khoảng 33 giường.

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,5% trở lên.

- Tỷ lệ số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 80%, trong đó có 20% đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có từ 02 huyện trở lên đạt chuẩn nông thôn mới.

Về môi trường:

- Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 95%.

- Tỷ lệ rác thải đô thị và khu, cụm công nghiệp được thu gom xử lý đạt 90%.

- Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%.

- Tỷ lệ che phủ rừng và cây phân tán đạt 27%.

DUY NHÂN

Tin liên quan

Viết bình luận

Agribank Tiền Giang trao thưởng gần 1,4 tỉ đồng cho 997 khách hàng may mắn
15/8/2022 548 1k
(NLĐO) - Tuần qua, Agribank Tiền Giang long trọng tổ chức lễ trao thưởng cho 997 khách hàng may mắn đã tham dự Chương trình Huy động Tiết kiệm dự thưởng "Chào mừng 47 năm ngày giải phóng Miền Nam" tại tất cả các chi nhánh trong toàn tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau trực tiếp kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm
15/8/2022 548 1k
(NLĐO) – Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công sớm đưa vào khai thác để phát triển kinh tế, xã hội cũng như chống lãng phí.
Công an tỉnh Sóc Trăng ra mắt Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động
9/8/2022 548 1k
(NLĐO) - Ngày 9-8, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ ra mắt Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu trực thuộc công an tỉnh này.
103 tuổi, cụ ông mong được mổ mắt để nhìn rõ con cháu
9/8/2022 548 1k
(NLĐO) - Ngày 9-8, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ cho biết vừa tiếp nhận một trường hợp cụ ông lớn tuổi đến điều trị đục thủy tinh thể.