28/03/2022 10:33

Trong sạch thì Đảng mới vững mạnh

Chủ tịch Hồ Chí Minh định nghĩa Đảng ta "là đạo đức, là văn minh".

Câu này hàm ý Đảng phải là biểu tượng cao về văn hóa của dân tộc. Vì thế, khi nói về công tác xây dựng Đảng, ngoài việc xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức, chính trị, tư tưởng, đạo đức thì các cơ sở Đảng còn phải quan tâm đến việc xây dựng Đảng về văn hóa.

Đảng là bộ phận tiên tiến của xã hội. Vì thế, Đảng càng văn minh, nhân văn, càng phải lấy văn hóa làm nền tảng. Văn hóa làm nền tảng cho công việc xây dựng Đảng thì chính là nói đến văn hóa trong chính trị, trong nhân cách của từng đảng viên. Muốn thế, mỗi đảng viên phải thật sự trở thành biểu tượng của phẩm giá, đạo đức con người Việt Nam trong mọi thời đại, để quần chúng noi theo.

Trong sạch thì Đảng mới vững mạnh - Ảnh 1.

Các cá nhân tiêu biểu được nhận bằng khen về thành tích “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề năm 2020 của tỉnh Vĩnh Long .Ảnh: TTXVN

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII (1996-2001) về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, khẳng định: "Để xây dựng và phát triển văn hóa trong xã hội, trước hết cần xây dựng văn hóa trong Đảng, trong các tổ chức nhà nước". Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII nêu quan điểm cũng như nhiệm vụ "Tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý của nhà nước về văn hóa". Đây là những nội dung thể hiện rõ quan điểm xây dựng Đảng về văn hóa đã được Đảng ta đề cập khá sớm.

Xây dựng Đảng về văn hóa không phải là chuyện cao xa, khó hiểu, mà trước hết và đơn giản là ở vai trò tiên phong của mỗi đảng viên. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI (2011-2016) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" đã chỉ rõ một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống gây tổn hại lớn đến thanh danh và uy tín của Đảng và suy cho cùng đó chính là sự suy thoái về văn hóa trong Đảng. Nhận xét như vậy tức là nghị quyết đang nói về một bộ phận đảng viên đã không còn giữ được vai trò tiên phong trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất của người đảng viên.

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI cũng như Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng đạo đức cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo. Cụ thể là tập trung tăng cường và thường xuyên giáo dục đạo đức, lối sống, bản lĩnh chính trị, tính tiên phong gương mẫu, ý thức trách nhiệm, tính trung thực của cán bộ, đảng viên. Có nhiều hình thức và biện pháp để triển khai thực hiện, trong đó có việc thường xuyên đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân triển khai học tập trong những năm qua.

Chúng ta hay nói đến cụm từ phải xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Thực tiễn cho thấy cơ sở Đảng không thể trong sạch, vững mạnh đúng nghĩa nếu các đảng viên trong cơ sở Đảng ấy không thực sự tiên phong, trước hết là tiên phong trong lối sống. Chỉ khi cơ sở Đảng trong sạch đúng thực chất thì mới có thể vững mạnh, đủ khả năng để lãnh đạo quần chúng làm cách mạng.

Trong sạch chính là văn hóa. 

Minh Khôi

Tin liên quan

Viết bình luận

Chú trọng công tác cán bộ để xây dựng Đảng
5/12/2022 548 1k
Cán bộ là sợi dây kết nối giữa Đảng với dân, đưa đường lối của Đảng về với dân. Vì thế, cán bộ, đảng viên phải nêu gương, đảm nhận cương vị càng cao càng phải tiên phong, gương mẫu
Phát huy vai trò MTTQ, nhân dân trong xây dựng nhà nước
5/12/2022 548 1k
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9-11-2022, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam trong giai đoạn mới.
Bí thư chi bộ trẻ, giỏi
28/11/2022 548 1k
Xuất thân từ một công nhân trực tiếp sản xuất, Bí thư Chi bộ KCN Đông Nam Nguyễn Trọng Nhân dễ dàng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động và thu hút họ tham gia nhiều hoạt động
Không để cuốn vào thông tin thất thiệt, độc hại
28/11/2022 548 1k
Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội vào ngày 4-11, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - cho biết tin giả trên không gian số lan truyền rất nhanh, rất rộng.
Củng cố lòng tin vào tổ chức Đảng

Củng cố lòng tin vào tổ chức Đảng

Không chỉ tích cực trong phong trào cải tiến, sáng kiến, các đảng viên Chi bộ Công ty TNHH Mtex Việt Nam còn tham gia nắm bắt dư luận, góp phần ổn định quan hệ lao động tại doanh nghiệp