07/03/2022 06:17

Sức mạnh của Đảng là ở sự đoàn kết

Khi nói về đoàn kết, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Bốn mục đích hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ của Mặt trận: Muốn thống nhất phải có hòa bình. Muốn độc lập phải có thống nhất. Muốn thật sự độc lập phải có dân chủ.

Bốn điểm đó như bầu trời có 4 phương: Đông, Tây, Nam, Bắc; như một năm có 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông; không thể tách rời nhau, không thể thiếu một điểm nào".

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc. Chính quan điểm sáng ngời và hành động mẫu mực nêu gương của Bác Hồ đã, đang và sẽ mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu học tập, noi theo.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược trước đây, cũng như sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà và thực hiện các cuộc chiến tranh vệ quốc cho tới nay, Đảng và Nhà nước ta luôn theo đuổi chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, do đó đã khơi dậy và phát huy tối đa sức mạnh to lớn của cả nước, đã và sẵn sàng đánh tan âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ hạnh phúc và cuộc sống no ấm của nhân dân.

Sức mạnh của Đảng là ở sự đoàn kết - Ảnh 1.

Một tiết mục văn nghệ trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 tại tỉnh Điện Biên. Ảnh: TTXVN

Từ khi hòa bình thống nhất đất nước cho đến nay, từ trung ương đến các địa phương, chúng ta đã có rất nhiều cố gắng thực hiện quan điểm đoàn kết theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo đó, từ đảng viên đến quần chúng đều nhận thức khá rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của đoàn kết, do đó đã tự giác giữ gìn, bảo vệ sự đoàn kết trong dân ngày càng bền chặt, trong nội bộ Đảng thì phải luôn đoàn kết "như giữ gìn con ngươi của mắt mình" theo lời dạy của Bác Hồ.

Đó là căn nguyên tạo nên sức mạnh vô địch để chúng ta đánh thắng địch trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; để chúng ta tập trung kiến thiết xây dựng đất nước phát triển lớn mạnh như ngày nay, làm cho đất nước ta ngày càng "to đẹp hơn, đàng hoàng hơn" theo mong muốn của Người.

Bác Hồ dạy: "Sức mạnh của Đảng là ở sự đoàn kết nhất trí. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối và chính sách của Đảng, tôn trọng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng"; "Mỗi chi bộ của Đảng phải là một hạt nhân lãnh đạo quần chúng ở cơ sở, đoàn kết chặt chẽ, liên hệ mật thiết với quần chúng, phát huy được trí tuệ và lực lượng vĩ đại của quần chúng".

Qua hơn 25 năm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", chúng ta đã rút ra rất nhiều bài học về sự đoàn kết để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa lời dạy của Người: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công".


Mặc Sanh (cựu chiến binh TP Đà Nẵng)

Tin liên quan

Viết bình luận

Học và làm theo Bác: Gợi mở từ các câu chuyện
9/1/2023 548 1k
Đó là các chuyện kể, các bài học được tác giả chọn lọc để chia sẻ. Qua đó, chúng ta càng hiểu và thêm kính yêu Bác Hồ
Mở lối tiên phong trên nền dân chủ
9/1/2023 548 1k
Sau ngày đọc Tuyên ngôn độc lập (2-9-1945) tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã triệu tập phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời vào ngày 3-9-1945, nêu ra 6 nhiệm vụ cấp bách, trong đó có nhiệm vụ tổ chức càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu và soạn thảo Hiến pháp dân chủ.
Phát huy dân chủ ở cơ sở
2/1/2023 548 1k
Việc phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân là góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh
Nâng cao nhận thức về nhà nước pháp quyền
2/1/2023 548 1k
Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 9-11-2022 Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII "về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới" là một bước phát triển gắn lý luận với thực tiễn, kế thừa và không ngừng chuyển hóa các giá trị của học thuyết nhà nước pháp quyền vào thực tiễn đời sống nước ta.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

(NLĐO) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm...