25/07/2022 02:00

Đảng ta luôn quan tâm công tác tuyên giáo

Ngay sau khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930), nhân ngày Quốc tế đỏ 1-8-1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền đặt dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng đã phát hành tài liệu "Ngày Quốc tế đỏ 1-8", góp phần thổi một luồng sinh khí mạnh mẽ vào phong trào yêu nước của nhân dân ta, trở thành một dấu son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng ta.

Để ghi nhớ sự kiện trên cũng như đánh giá cao vai trò, vị trí và ý nghĩa của công tác cổ động và tuyên truyền, năm 2000, Bộ Chính trị , Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 1-8 hằng năm làm ngày truyền thống công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng. Đến năm 2007, Ban Bí thư (khóa X) đã quyết định lấy ngày 1-8 hằng năm làm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Đảng ta luôn quan tâm công tác tuyên giáo - Ảnh 1.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Phan Nguyễn Như Khuê trao bằng khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyên giáo.Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Chặng đường 92 năm (1.8.1930 - 1.8.2022) rất vẻ vang của ngành Tuyên giáo là minh chứng đầy sức thuyết phục về sự đóng góp to lớn của những người làm công tác tuyên giáo qua nhiều thế hệ, góp phần xứng đáng vào cuộc đấu tranh chung của dân tộc qua các thời kỳ cách mạng.

Nhìn lại chặng đường ấy, những người làm công tác tuyên giáo tự hào và vô cùng phấn khởi trước những thành tựu to lớn của đất nước mà mình đã ra sức cống hiến. Các thế hệ làm công tác tuyên giáo đã luôn nêu cao phẩm chất chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; bất cứ trong điều kiện, hoàn cảnh nào cũng luôn tỏ rõ khí tiết của người cộng sản, sẵn sàng chấp nhận hy sinh, gian khổ để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Quá trình tổ chức, xây dựng, phát triển và trưởng thành của ngành tuyên giáo cho thấy công tác tuyên giáo luôn được Đảng ta đưa lên vị trí hàng đầu trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng.

Theo đó, ngành Tuyên giáo luôn giữ vai trò tham mưu chiến lược của Đảng trên mặt trận tư tưởng, lý luận, khoa giáo... Những người làm công tác tuyên giáo luôn bám sát phong trào cách mạng, biết lắng nghe, thấu hiểu tâm tư tình cảm, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, làm tốt việc cổ vũ tuyên truyền quần chúng hăng hái thi đua lập công, đồng thời kịp thời phản ánh tình hình dư luận và tâm trạng xã hội để giúp cấp ủy các cấp đánh giá đúng về phong trào cách mạng nhằm hoạch định, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện và ban hành các quyết sách, bảo đảm cho cách mạng luôn thắng lợi, hợp với ý Đảng, lòng dân.


Mặc Sanh (Đà Nẵng)

Tin liên quan

Viết bình luận

Nâng cao hiệu quả giám sát quyền lực nhà nước
19/9/2022 548 1k
Xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách là một trong ba đột phá chiến lược để phát triển đất nước bền vững đã được Đảng ta đề ra từ Đại hội XI và tiếp tục được xác định tại Đại hội XIII. Đây là khâu đột phá trọng tâm, ưu tiên hàng đầu cho cả giai đoạn 2021-2030.
Nỗ lực học tập để hoàn thiện mình
19/9/2022 548 1k
Là đảng viên có hơn 40 năm tuổi Đảng, ông Trịnh Đức Chinh quan niệm học là để trưởng thành, hòa nhập cuộc sống văn minh và để có khả năng thích ứng với những tiến bộ khoa học
Tổ chức Đảng đồng hành cùng doanh nghiệp
12/9/2022 548 1k
Đoàn công tác của Tỉnh ủy Khánh Hòa đã đến tận doanh nghiệp để vận động xây dựng tổ chức Đảng với mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển vững mạnh
Điểm nhấn mạnh mẽ về công tác cán bộ
12/9/2022 548 1k
Quy định số 80/QĐ-TW (sau đây gọi là Quy định 80) ngày 18-8-2022 của Bộ Chính trị (về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử) được ban hành thay thế Quy định 105-QĐ/TW ngày 19-12-2017 đã lan tỏa trong toàn Đảng, nhanh chóng tạo ra một luồng sinh khí với hiệu ứng đậm nét trong toàn bộ hoạt động của hệ thống chính trị.
Chăm lo người lao động, tạo nguồn cho Đảng

Chăm lo người lao động, tạo nguồn cho Đảng

Không chỉ được ban giám đốc tin tưởng, đánh giá cao, Chi bộ Công ty TNHH Điện cơ Solen còn thu hút công nhân tham gia sinh hoạt, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới