• Lan tỏa cái đẹp

    Lan tỏa cái đẹp

    Cuộc thi viết "Người Thầy thuốc trong tôi" đã khép lại bằng lễ tổng kết, trao giải và giao lưu vào sáng 26-5-2022. Nhiều cảm xúc đặc biệt được tỏ bày trong lễ tổng kết, trao giải và giao lưu, không chỉ từ những tác giả đoạt giải mà còn từ các vị khách mời là cá nhân hoặc đại diện tập thể xuất sắc được nêu trong các tác phẩm dự thi, từ thân nhân và đồng nghiệp của những "chiến binh blouse trắng" và cả các nhà tài trợ.

    5/27/2022 8:46:00 AM