• Hội nghị Trung ương 15 chuẩn bị nhân sự chủ chốt

  Hội nghị Trung ương 15 chuẩn bị nhân sự chủ chốt

  Hội nghị Trung ương 15 tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XIII

  1/17/2021 7:01:00 AM

 • Chùm ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 12

  Chùm ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 12

  Hội nghị Trung ương lần thứ 12, khóa XII khai mạc sáng nay 11-5 bàn và quyết định về các vấn đề: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng...

  5/11/2020 10:44:00 AM