• 5 kg dưa hấu = 1 ly trà đá

    5 kg dưa hấu = 1 ly trà đá

    Giá dưa hấu bán tại đồng ở các huyện, thị phía đông tỉnh Gia Lai xuống đến mức ngoài tưởng tượng, từ 300 - 1.700 đồng/kg, khiến nhiều hộ nông dân đổ cho bò ăn, thậm chí bỏ thối ngoài đồng.

    2/27/2016 9:46:33 AM