• Trà Vinh nâng cấp chuỗi giá trị dừa

    Trà Vinh nâng cấp chuỗi giá trị dừa

    Ngày 22-5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh cho biết đang trình UBND tỉnh phê duyệt chiến lược "Nâng cấp chuỗi giá trị dừa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 - 2025".

    5/23/2022 7:49:00 AM