• Cẩn trọng với cây “tỉ đô”

    Cẩn trọng với cây “tỉ đô”

    Mắc ca là loại cây giá trị kinh tế cao - được ví là cây "tỉ đô", hiện đang được người dân các tỉnh Tây Nguyên đổ xô trồng nhưng tương lai của loại hạt đắt tiền này khó ai đoan chắc

    3/10/2015 10:55:00 PM