• Giá xăng, thịt heo và ẩn số lạm phát

  Giá xăng, thịt heo và ẩn số lạm phát

  Diễn biến mới của nền kinh tế trong thời kỳ dịch bệnh khiến cho khả năng hoàn thành mục tiêu lạm phát dưới 4% được Quốc hội thông qua trở nên khó đoán hơn.

  4/20/2020 8:20:00 AM

 • Khi CPI âm

  Khi CPI âm

  Giá hàng hóa giảm không phải do doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất mà do lực cầu thị trường kém

  3/25/2014 6:28:00 PM