• Ly kỳ tục thờ 'Ông Cọp' ở Khánh Hòa

    Ly kỳ tục thờ "Ông Cọp" ở Khánh Hòa

    (NLĐO)- "Mả Vòng đêm vắng ma trêu nguyệt. Phước Hải xuân về cọp thưởng mai" là những câu thơ nói lên vùng đất có nhiều cọp cũng như tục thờ ông cọp của cái xứ Trầm hương - Khánh Hòa.

    2/1/2022 5:00:00 PM