12/06/2020 08:40

Trách nhiệm khi tinh giản biên chế sai đối tượng

Nếu cán bộ, công chức, viên chức bị tinh giản biên chế sai đối tượng thì có thể phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã được nhận từ chính sách tinh giản biên chế cũng như sẽ được sắp xếp quay trở lại làm việc.

Mặc dù đã có quy định về các đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế, tuy nhiên, trong quá trình thực hiện không ít trường hợp áp dụng sai đối tượng.

Đối tinh giản biên chế

Tinh giản biên chế được hiểu là việc đánh giá, phân loại, đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí sắp xếp công tác khác và giải quyết chế độ, chính sách cho những đối tượng này (khoản 2, điều 3 Nghị định 108/2014/NĐ-CP).

Trách nhiệm khi tinh giản biên chế sai đối tượng - Ảnh 1.

Tinh giản biên chế được hiểu là việc đánh giá, phân loại, đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư

Theo điều 6 Nghị định 108 được sửa đổi, bổ sung bởi điều 1 Nghị định 113/2018/NĐ-CP, các đối tượng sau đây sẽ được tinh giản biên chế: Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cấp xã hưởng lương từ ngân sách Nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp:

Dôi dư do cơ cấu lại theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác; Khi cơ quan, đơn vị bố trí việc làm khác do cán bộ, công chức, viên chức chưa đạt chuẩn trình độ, có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm đang đảm nhiệm… thì những người này tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý; Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý…

Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ dôi dư do sắp xếp lại tổ chức; Những người là cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền cử tham gia quản lý hoặc đại diện theo ủy quyền với phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn Nhà nước mà dôi dư do cơ cấu lại doanh nghiệp…

Trách nhiệm tinh giản không đúng

Những người thuộc diện tinh giản biên chế sẽ được hưởng các chính sách về hưu trước tuổi, thôi việc, chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách Nhà nước… Tuy nhiên, theo Nghị định 108 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 113, nếu thực hiện tinh giản biên chế không đúng đối tượng thì cả người được hưởng chính sách và cả cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trực tiếp người đó đều có trách nhiệm.

Trách nhiệm khi tinh giản biên chế sai đối tượng - Ảnh 2.

Những người thuộc diện tinh giản biên chế sẽ được hưởng các chính sách về hưu trước tuổi, thôi việc...

Cụ thể, 1. Người hưởng chính sách tinh giản biên chế: Phải hoàn trả số tiền đã thực nhận khi thực hiện chính sách, chế độ tinh giản biên chế trừ trường hợp đã mất; Các quyết định giải quyết tinh giản biên chế sẽ bị thu hồi; Được bố trí quay trở lại làm việc.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý người thực hiện tinh giản biên chế: Thông báo cho cơ quan BHXH dừng thanh toán chế độ BHXH cho những đối tượng này; Chuyển cho cơ quan BHXH số kinh phí đã chi trả cho người bị thực hiện sai chế độ tinh giản biên chế trong thời gian hưởng chế độ BHXH như lương hưu, trợ cấp BHXH…; Chịu trách nhiệm thu hồi tiền hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế đã cấp cho cán bộ, công chức, viên chức…


Theo LuatVietnam

Tin liên quan

Viết bình luận

Đề xuất đóng BHXH 70% bình quân thu nhập, BHXH Việt Nam nói gì?
17/4/2021 548 1k
(NLĐO) - Nhiều doanh nghiệp chỉ đóng BHXH cho người lao động theo mức lương dù theo quy định tiền lương tháng đóng BHXH gồm mức lương và thêm khoản bổ sung khác. Mới đây, BHXH Việt Nam đề xuất đóng BHXH ít nhất bằng khoảng 70% bình quân thu nhập.
Hiệp lực vượt khó
17/4/2021 548 1k
Hoạt động thiết thực của tổ chức Công đoàn đã giúp gắn kết người lao động với doanh nghiệp
Hàng triệu lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19
17/4/2021 548 1k
Trong tổng số 9,1 triệu người bị tác động tiêu cực bởi đại dịch Covid-19, có 540.000 người bị mất việc, 2,8 triệu người phải tạm nghỉ/tạm ngừng sản xuất kinh doanh; 3,1 triệu người cho biết họ bị cắt giảm giờ làm hoặc buộc phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên và 6,5 triệu lao động báo cáo họ bị giảm thu nhập.
Thời gian học nghề không phải tham gia BHXH bắt buộc
17/4/2021 548 1k
Trong hai ngày 15 và 16-4, tại TP HCM, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) đã tổ chức Hội nghị phổ biến về Bộ Luật Lao động (BLLĐ) 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các Sở LĐ-TB-XH và doanh nghiệp (DN) phía Nam.
Đề xuất tiền lương đóng BHXH thấp nhất phải bằng 70% thu nhập

Đề xuất tiền lương đóng BHXH thấp nhất phải bằng 70% thu nhập

BHXH Việt Nam vừa có báo cáo về tình hình thực hiện chính sách BHXH thời gian qua. Theo đó, tình trạng nợ, trốn đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) vẫn xảy ra ở hầu hết các tỉnh, thành.