02/03/2021 09:42

Khám chữa bệnh không đúng tuyến sẽ được thanh toán chi phí ra sao?

(NLĐO) - Bộ Y tế vừa ban hành Công văn số 627/BYT-BH ngày 27-1-2021 hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Ðiều 22 Luật Bảo hiểm y tế

Trong đó, có nội dung từ ngày 1-1-2021, người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại các bệnh viện tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước, được quỹ bảo hiểm y tế chi trả các chi phí điều trị nội trú theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế như đi khám chữa bệnh đúng tuyến. Cụ thể:

1. Thanh toán chi phí khám chữa bệnh đối với trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại các bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh và bệnh viện tuyến Trung ương, sau đó được chỉ định vào điều trị nội trú:

a) Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 3 hoặc khoản 6, Ðiều 22, Luật Bảo hiểm y tế đối với các chi phí mà người tham gia bảo hiểm y tế được bệnh viện chỉ định nhập viện điều trị nội trú, bao gồm cả các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (tiền khám bệnh, xét nghiệm cận lâm sàng, thăm dò chức năng, chẩn đoán hình ảnh…) được chỉ định hoặc thực hiện tại khoa khám bệnh, khoa cấp cứu.

b) Quỹ Bảo hiểm y tế không thanh toán các chi phí của đợt khám chữa bệnh ngoại trú đối với trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế đã kết thúc khám chữa bệnh ngoại trú, sau đó được chỉ định vào điều trị nội trú hoặc điều trị nội trú ban ngày với cùng một chẩn đoán.

2. Thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến và được chỉ định điều trị nội trú ban ngày:

a) Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh nội trú ban ngày đối với các trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại các bệnh viện tuyến Trung ương hoặc bệnh viện tuyến tỉnh và được chỉ định điều trị nội trú ban ngày theo quy định tại Thông tư số 01/2017/TT-BYT ngày 6-3-2017 và Thông tư số 01/2019/TT-BYT ngày 1-3-2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện điều trị nội trú ban ngày tại các cơ sở khám chữa bệnh y học cổ truyền, theo quy định tại điểm a (đối với bệnh viện tuyến Trung ương) hoặc điểm b, khoản 3 và khoản 6, Ðiều 22, Luật Bảo hiểm y tế (đối với bệnh viện tuyến tỉnh).

b) Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế được bệnh viện chỉ định điều trị nội trú ban ngày thì được xác định như điều trị nội trú và thực hiện thanh toán chi phí điều trị nội trú ban ngày như đối với các trường hợp điều trị nội trú hướng dẫn tại công văn này.

Khám chữa bệnh không đúng tuyến sẽ được thanh toán chi phí ra sao? - Ảnh 1.

Khám bệnh BHYT tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Ảnh: HOÀNG TRIỀU

3. Mức hưởng và mã hóa dữ liệu, ghi chép chi phí khám chữa bệnh trong trường hợp người tham gia BHYT tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến theo quy định tại điểm c, khoản 3, khoản 4 và khoản 6, Ðiều 22, Luật Bảo hiểm y tế:

a) Ðối với người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện quy định tại điểm c, khoản 3, Ðiều 22, Luật Bảo hiểm y tế và tại các bệnh viện tuyến tỉnh theo quy định tại khoản 6, Ðiều 22, Luật Bảo hiểm y tế trong phạm vi cả nước:

- Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện quy định tại điểm c, khoản 3, Ðiều 22, Luật Bảo hiểm y tế trong phạm vi cả nước: được quỹ bảo hiểm y tế chi trả các chi phí khám chữa bệnh nội trú và ngoại trú theo mức hưởng như đi khám chữa bệnh đúng tuyến.

- Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế  tự đi khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh theo quy định tại khoản 6, Ðiều 22, Luật Bảo hiểm y tế trong phạm vi cả nước: được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh nội trú theo mức hưởng như đi khám chữa bệnh đúng tuyến.

Khám chữa bệnh không đúng tuyến sẽ được thanh toán chi phí ra sao? - Ảnh 2.

- Người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến quy định tại điểm a của mục này sẽ không được hưởng chế độ không cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh như quy định tại điểm c, khoản 1, Ðiều 22, Luật Bảo hiểm y tế; phần chi phí cùng chi trả của người bệnh trong trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến không được xác định là điều kiện để cơ quan BHXH cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm…

4. Ðể bảo đảm sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hợp lý, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm của cơ sở khám chữa bệnh và của người tham gia bảo hiểm y tế; đồng thời, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đề nghị thủ trưởng các đơn vị chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan: thường xuyên tổ chức quán triệt đến cán bộ, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khám chữa bệnh và BHYT, Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 9-9-2019, Chỉ thị số 25/CT-BYT ngày 21-12-2020. Thực hiện đúng quy định tại Ðiều 2, Quyết định số 6556/QÐ-BYT: "Trong một đợt khám bệnh hoặc một đợt điều trị đối với mỗi một người bệnh, cơ sở KCB có trách nhiệm lập 1 bảng kê chi phí khám chữa bệnh để lưu cùng với hồ sơ khám chữa bệnh của người bệnh đó và 1 bảng kê để cung cấp cho người bệnh". Ðồng thời, định kỳ hoặc đột xuất, Bộ Y tế sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế. Thủ trưởng các cơ sở khám chữa bệnh chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng Bộ Y tế nếu để đơn vị mình thực hiện không đúng các quy định...

A.ChiẢNH: HOÀNG TRIỀU

Tin liên quan

Viết bình luận

Những thay đổi về BHYT 5 năm liên tục từ 2023 người lao động cần biết
44 phút trước 548 1k
(NLĐO) - từ ngày 1-7-2023, lương cơ sở tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên thành 1,8 triệu đồng/tháng. Vì vậy, giới hạn về mức chi phí đồng chi trả của các lần khám, chữa bệnh cũng sẽ tăng.
NÓNG: Đề xuất bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
3 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư ban hành Danh mục bổ sung nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
Yêu cầu doanh nghiệp truy đóng BHXH
5 giờ trước 548 1k
Để bảo đảm quyền lợi của mình, ông Thiện có thể yêu cầu đơn vị có trách nhiệm truy đóng BHXH theo hợp đồng lao động đã ký kết
Gấp rút hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động
6 giờ trước 548 1k
Trước thực trạng hàng trăm ngàn lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp thiếu đơn hàng, nhiều đại biểu cho rằng rất cần những chính sách để doanh nghiệp cầm cự và người lao động vượt qua khó khăn
Cải thiện bữa ăn, nâng cao tay nghề

Cải thiện bữa ăn, nâng cao tay nghề

Đại hội Công đoàn Công ty CP Lữ hành Fiditour nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra sáng 8-12.