• Doanh nghiệp được giảm tiền thưởng Tết?

    Doanh nghiệp được giảm tiền thưởng Tết?

    Đỗ Minh Hằng (quận Bình Thạnh, TP HCM) hỏi: "Các khoản thưởng ghi trong hợp đồng lao động tôi đã ký với công ty có lương tháng 13 nhưng không ghi rõ mức thưởng bao nhiêu. Những năm trước, mức thưởng này là bình quân 1 tháng thu nhập thực tế. Năm nay, công ty tạm ngừng sản xuất 3 tháng để phòng chống dịch nên thưởng Tết sẽ tính theo công thức lấy tổng thu nhập trong năm chia cho 12 tháng, như vậy mức thưởng sẽ giảm. Việc công ty giảm mức thưởng Tết có đúng quy định?".

    12/21/2021 3:46:00 AM