• Trắng tay vì công ty Trung Quốc

    Trắng tay vì công ty Trung Quốc

    Doanh nghiệp Trung Quốc cung cấp giống ớt, bảo đảm bao tiêu nên hàng loạt hộ dân đã đổ xô trồng loại cây này. Song, khi thu hoạch, công ty Trung Quốc chỉ đến thu mua lấy lệ rồi... “chạy làng”

    6/14/2014 11:59:00 PM