14/07/2022 18:34

Bà Trương Thị Mai nói về quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026 - 2031

(NLĐO)- Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết toàn bộ cơ quan, tổ chức phải làm xong quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ 2026 - 2031, theo đó có nhiều điểm mới như thay vì quy hoạch 3 nhóm đối tượng thì lần này rút lại còn 2.

Ngày 14-7, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2022.

Bà Trương Thị Mai nói về quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Ảnh 1.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chỉ đạo hội nghị - Ảnh: Nguyễn Hoàng

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một yêu cầu rất quan trọng, nhằm lan tỏa chủ trương của Đảng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền những chủ trương mới, những quan điểm mới của Đảng về công tác xây dựng Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho rằng cần lan tỏa mạnh mẽ những yếu tố tích cực, những chủ trương đổi mới trong cán bộ đảng viên, trong xã hội, đồng thời cũng phải phê phán những hành vi, hành động sai trái, tiêu cực, qua đó để góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai kỳ vọng các cơ quan báo chí thời gian tới sẽ có nhiều bài viết phong phú, thiết thực, sâu sắc, góp phần tích cực cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung và cho Giải Búa liềm Vàng nói riêng.

Một nội dung quan trọng được Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết là theo quy chế mới của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị sẽ quản lý tổng biên chế của toàn bộ hệ thống chính trị. "Lần này quyết tâm làm. Bộ Chính trị đã họp, quyết định về tổng biên chế của toàn bộ hệ thống chính trị. Trong khoảng 1 - 2 tuần nữa sẽ có thông báo chính thức về vấn đề này"- bà Trương Thị Mai nói.

Làm rõ thêm, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ quản lý biên chế phải tập trung đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là Bộ Chính trị. "Lâu nay biên chế Chính phủ do Chính phủ quyết, Quốc hội thì Quốc hội quyết, Ban Tổ chức Trung ương thì chỉ quản lý biên chế của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, các ban đảng cấp Trung ương. Cấp huyện, cấp cơ sở thì lại Chính phủ, tức là đan xen. Nay đang tính toán, xem xét lại"- bà Trương Thị Mai nói.

Bà Trương Thị Mai nói về quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Ảnh 2.

Bà Trương Thị Mai: Giai đoạn 2022 - 2026 sẽ tiếp tục giảm thêm 5% tổng biên chế

Đáng chú ý, theo bà Trương Thị Mai, theo quyết định về tổng biên chế của Bộ Chính trị, sau khi đã giảm 10% biên chế vào năm 2021, trong giai đoạn 2022 - 2026 sẽ tiếp tục giảm thêm 5% tổng biên chế của toàn hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, việc giảm 5% biên chế sẽ không cào bằng mà tùy điều kiện từng tổ chức, cơ quan. Có những nơi cho giữ nguyên vì nhiệm vụ tăng, hoặc tổ chức tăng. Những nơi giảm được thì giảm theo chỉ tiêu chung nhưng nguyên tắc là chỉ những nơi tăng nhiệm vụ, có tổ chức mới thì mới được giữ hoặc tăng thêm biên chế.

Cùng với giảm biên chế, sẽ tiến hành tách hợp đồng ra khỏi biên chế, cho phép chi thường xuyên để trả hợp đồng đáp ứng công việc cơ quan, tổ chức.

Ngoài ra, một điểm mới khác trong quản lý biên chế là sẽ phân cấp mạnh hơn. Bà Mai cho hay sau khi có văn bản chính thức của Bộ Chính trị sẽ giao cho thường vụ cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị toàn quyền quyết định về biên chế. Đến năm 2026, toàn hệ thống cố gắng chuyển thêm một bước mới là quyết định biên chế dựa vào vị trí việc làm và chức năng nhiệm vụ từng cơ quan, tổ chức.

Về vấn đề quy hoạch cán bộ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thông tin trong năm 2022, toàn bộ cơ quan, tổ chức phải làm xong quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo đó, công tác lập quy hoạch cán bộ cũng có nhiều điểm mới. Cụ thể như thay vì quy hoạch 3 nhóm đối tượng thì lần này rút lại còn 2.

"Qua đại hội vừa rồi thấy ông thuộc nhóm 2 đầu không tới trời, chân không đạp tới đất. Ông đối tượng 1 thì vào Trung ương, ông đối tượng 3 vào Ủy viên Trung ương dự khuyết. Nhưng ông đối tượng 2 là cấp vụ trưởng chẳng rơi vào đâu hết. Lần này rút kinh nghiệm chỉ còn 2 nhóm đối tượng. Nhóm 1 là có thể tiếp cận ngay với các vị trí bổ nhiệm còn nhóm 2 là nhóm chuẩn bị cán bộ trẻ cho Đảng" - bà Trương Thị Mai khẳng định.

Cùng với đó, số lượng cán bộ quy hoạch cho mỗi vị trí cũng giảm đi so với trước. Trước đây 4 người cho một vị trí thì nay 1 chức danh quy hoạch không quá 3 người, 1 người không quá 3 chức danh.

"Trước đây 4 cho 1 vị trí thì đông quá. Giới thiệu 100 ông thì 30 ông vào vị trí, thì 70 ông ngồi lại thì ổng tâm tư. Trong quy hoạch mà chẳng được làm gì hết thì ổng chán đi. Giờ phải làm hẹp lại. Quy hoạch 60 ông thì phải được 30 ông. Sự hy vọng, động lực nó khác đi. Đông quá cuối cùng vào được ít thì tâm tư. Vì thế, trong số được quy hoạch cơ bản ai cũng được bổ nhiệm. Như vậy sẽ tạo động lực mạnh hơn. Hơn là đông quá mà nhìn vô mênh mông quá, không biết lúc nào mới chọn tới mình"- Trưởng Ban Tổ chức Trung bày tỏ và cho rằng giảm số lượng cán bộ quy hoạch cho các vị trí cũng giúp chọn người tốt hơn, giỏi hơn và chặt chẽ hơn.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT-TT Phạm Anh Tuấn cho biết theo chương trình, các học viên nghe các chuyên gia, nhà quản lý truyền đạt, chia sẻ, giải đáp các kiến thức về xây dựng đảng qua các chuyên đề như: Những điểm mới về công tác xây dựng Đảng trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch; Những nội dung quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các nghị quyết Trung ương 4, 5 (khóa XIII); kinh nghiệm lựa chọn đề tài và kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng. Giới thiệu mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng.

Phải khuyến khích người dám phê bình, dám nói

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh Đại hội XIII xác định đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ. Những nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đó là: Xây dựng Đảng về chính trị; tư tưởng; đạo đức; tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; cán bộ và người đứng đầu; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật; quan hệ giữa đảng với nhân dân; đấu tranh phòng chống tham nhũng; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cũng cho biết để tiếp tục đổi mới chất lượng, hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu của giai đoạn mới, có 3 nhiệm vụ đột phá đối với công tác xây dựng, chỉnh đống Đảng.

Thứ nhất đó là hoàn thiện thể chế. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm thể chế chủ trương của đảng, quan điểm của đảng trong các nghị quyết, cương lĩnh bằng những văn bản cụ thể để những chủ trương đó đi vào cuộc sống. Thứ hai, đó chính là dân chủ gắn với kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục phát huy dân chủ nhưng cũng phải gắn với kỷ luật, kỷ cương, tạo môi trường để cán bộ đổi mới sáng tạo. Thứ ba là vấn đề đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cũng như kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực.

Theo Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Kết luận 21 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng có nhiều điểm mới như mở rộng phạm vi của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, kết hợp hài hòa giữa xây và chống hay không chỉ đẩy lùi mà còn chủ động tiến công mạnh mẽ với các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Tuy nhiên, việc phê bình và tự phê bình trong nội bộ các tổ chức đảng vẫn còn yếu và nhiều vụ việc do người dân, cơ quan báo chí phản ánh hoặc cơ quan thanh tra, kiểm tra vào cuộc thì ra vấn đề nhưng "phát hiện tại chỗ vẫn là thách thức lớn".

"Có những tập thể mắc vào vi phạm nhưng có một đồng chí trong đó là tiếng nói khác biệt. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đánh giá cao"- bà Trương Thị Mai biểu dương và dẫn ví dụ trong vụ sai phạm tại Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP HCM (Saigon Co.op) của Chủ tịch Saigon Co.op Diệp Dũng, đã có 2 thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy Saigon Co.op đấu tranh với các sai phạm ngay từ đầu. Tuy nhiên, tập thể Saigon Co.op thực hiện theo ý kiến của Chủ tịch là Diệp Dũng.

"Sau đó người ta viết thư, đơn cho Thành ủy TP HCM. Vừa rồi Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định với thái độ như vậy thì không xử lý kỷ luật, chỉ rút kinh nghiệm. Tôi nói với anh Tú (Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương - PV), anh làm vậy mới động viên người ta trong đội ngũ người ta dám nói"- bà Trương Thị Mai chia sẻ.

Một ví dụ tích cực khác là Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An trong các sai phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận vừa qua.

Theo đó, ông An khi đó là phó bí thư "cũng nói ý kiến khác song do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận hoạt động theo nguyên tắc đa số nên quyết định là tập thể nhưng nhìn lại tất cả các biên bản làm việc thì thấy là có ý kiến khác.

"Đó là những tấm gương trong quá trình tham gia công việc theo nhiệm vụ được phân công. Có những người đấu tranh, nói tiếng nói thẳng thắn, nghiêm túc để mà đảm bảo sự trong sạch, đúng đắn sự lãnh đạo của Đảng"- Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.


Bảo Trân

Tin liên quan

Viết bình luận

TP Dĩ An vừa được công nhận đô thị loại 2
27/3/2023 548 1k
(NLĐO)- Cơ cấu kinh tế của TP Dĩ An được xác định rõ theo hướng thương mại, dịch vụ chất lượng cao, công nghiệp và nông nghiệp.
Bí thư Quận ủy quận 1 nói chuyện về bóng đá nữ
27/3/2023 548 1k
(NLĐO)- Lãnh đạo quận 1 mong muốn Trung tâm Thể dục - Thể thao quận tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành và tổ chức xã hội để đẩy mạnh công tác xã hội hóa thể dục, thể thao
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Không được để xảy ra oan, giảm tối đa sai trong xét xử
27/3/2023 548 1k
(NLĐO) - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ mỗi phán quyết của tòa án liên quan đến sinh mạng chính trị và thậm chí là sinh mạng con người, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân, vì thế không được để xảy ra oan, giảm tối đa tình trạng sai, yêu cầu cao là không được để xảy ra sai
Nhiều công trình ý nghĩa ở vùng biên Quảng Trị
26/3/2023 548 1k
(NLĐO) - Những công trình ý nghĩa này giúp người dân biên giới ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.
Chủ tịch Quốc hội làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Thuận

Chủ tịch Quốc hội làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Thuận

(NLĐO) - Làm việc với cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Bình Thuận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh để Bình Thuận phát triển bứt phá.