• Động viên người lao động tăng năng suất

  Động viên người lao động tăng năng suất

  Một số lao động (Công ty Hồng Kim, tỉnh Bình Dương) phản ánh: “Khi lĩnh lương tháng 9-2016, chúng tôi phát hiện bị cắt mất khoản phụ cấp “làm dư giờ” 200.000 đồng/người/tháng. Chúng tôi hỏi phòng tài vụ thì được trả lời công ty khó khăn nên đã hủy bỏ khoản phụ cấp này. Tại sao công ty thay đổi chính sách mà người lao động không biết?”.

  10/21/2016 10:32:01 PM

 • Hỗ trợ công nhân tìm việc làm mới

  Hỗ trợ công nhân tìm việc làm mới

  Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP HCM xảy ra 73 vụ tranh chấp lao động dẫn đến ngừng việc tập thể, trong đó có 17 vụ tại các doanh nghiệp (DN) vốn nước ngoài.

  11/6/2014 9:48:00 PM