• Tạo nguồn phát triển Đảng trong công nhân

    Tạo nguồn phát triển Đảng trong công nhân

    Tổng LĐLĐ Việt Nam sáng 28-10 đã phối hợp với Viện Công nhân Công đoàn (CĐ) và LĐLĐ TP tổ chức tọa đàm "Sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức CĐ trong các doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực nhà nước".

    10/29/2020 4:14:00 AM