• Lo bệnh viện tận thu khi tự chủ

  Lo bệnh viện tận thu khi tự chủ

  Tuy được trao quyền tự chủ nhưng các bệnh viện công vẫn phải xem sứ mệnh phục vụ nhân dân là chính

  2/24/2020 8:47:00 AM

 • Bệnh viện tự chủ: Tốn kém nên thu nhiều!

  Bệnh viện tự chủ: Tốn kém nên thu nhiều!

  PGS-TS Nguyễn Tiến Quyết cho rằng với những quy định cơ chế tự chủ bệnh viện rất chung chung hiện nay, nếu không sửa thì có thể những người đang làm đúng có khi lại thành sai, "thậm chí phải chịu trách nhiệm trước pháp luật" sau này

  10/4/2019 8:39:00 AM