• Bánh đa Kế, quà quê vùng Kinh Bắc

    Bánh đa Kế, quà quê vùng Kinh Bắc

    Mỗi khi đi xa, chợt nghe được bài hát "Về quê" của cố nhạc sĩ Phó Đức Phương với những ca từ: "Ơi quê hương ta bánh đa, bánh đúc. Nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt…", những người con đất Kinh Bắc lại cảm thấy nhớ quê, nhớ món bánh đa mẹ vẫn mua làm quà mỗi buổi chợ phiên.

    10/23/2020 9:00:00 AM