• Thót tim, nín thở trên đỉnh Cô Tô

    Thót tim, nín thở trên đỉnh Cô Tô

    Đường lên Cô Tô là những con dốc dựng đứng, khúc cua gắt với một bên là vách núi, một bên là vực sâu làm dậy lên trong lòng chúng tôi nỗi sợ hãi lẫn phấn khích tột cùng

    10/16/2020 8:08:00 AM