• Automechanika sắp diễn ra tại Việt Nam

    Automechanika sắp diễn ra tại Việt Nam

    Automechanika là hội chợ thương mại lớn nhất thế giới về thị trường ô tô, xe máy. Triển lãm xuất phát từ Đức, được tổ chức 2 năm một lần và chỉ mở cửa cho các khách hàng và nhà cung cấp

    10/25/2016 7:09:35 PM