• Circle K Việt Nam mở cửa hàng thứ 200

    Circle K Việt Nam mở cửa hàng thứ 200

    Ngày 11-11, Circle K chính thức khai trương cửa hàng thứ 200 trên toàn quốc, khẳng định vị trí chuỗi cửa hàng tiện lợi được yêu thích hàng đầu sau hơn 7 năm có mặt tại Việt Nam.

    11/13/2016 7:03:24 PM