'Đánh thuế ôtô cao là đúng' - cái nhìn lạc hậu của một số người Việt
Họ chỉ biết chỉ trích cái hại của ôtô mà không nói đến điểm tích cực hoặc cố tình lờ đi để áp đặt quan điểm của mình lên.

Xem nhiều

TIÊU ĐIỂM